Doelgroepen

Doelgroepen

Wij werken specifiek naar volgende doelgroepen: Basisonderwijs, Secundair onderwijs, Anderstalige kinderen en volwassenen, Senioren, (Groot)ouder en kind en Leerkrachten.

Hierbij hebben we specifieke aandacht voor jongeren, senioren en sociaal minderbedeelden.

Basisonderwijs : Als je naar muziek luistert leer je op een andere manier te luisteren, die ook de taalontwikkeling stimuleert.  Op een creatieve manier gaan we met de kinderen aan de slag, waardoor ook hun zelfvertrouwen een boost krijgt.

Secundair onderwijs: De intensiteit waarmee je bepaalde muziek ‘ontdekt’ in je tienerjaren ervaar je daarna amper nog.  Het is dus het moment bij uitstek om in contact gebracht te worden met iets minder evidente muziek, die bovendien helpt bij de kennis van vreemde talen.

Anderstalige kinderen en volwassenen: De muziek in een bepaalde taal geeft ook een stukje cultuur mee van de landen waarin de taal wordt gesproken.  Specifiek voor anderstaligen die Nederlands willen leren, zorg je dus niet alleen voor een betere en snellere taalverwerving, maar geef je ze ook de kans op een snellere integratie omdat ze door de taal van de muziek ook onze cultuur leren kennen.

Senioren : Ouderen die muzikaal actief zijn hebben een beter reactievermogen, minder last van ouderdomsdoofheid, eventuele symptomen van dementie treden later aan de dag.  Je kan je als oudere wel eens eenzaam voelen, en dan is muziek de ideale manier om je terug verbonden te voelen met anderen.

(Groot)ouder en kind: we organiseren ook workshops voor (groot)ouders en kinderen samen.  Samen iets leren betekent: elkaar ondersteunen, elkaar op een andere manier leren kennen, echt tijd met elkaar kunnen doorbrengen.  Als (groot)ouder kan je eens iets nieuws leren waar je anders misschien de drempel te hoog vindt, en het kind vindt het erg leuk om samen met moeder, vader, grootmoeder, grootvader iets te leren.

Leerkrachten:  je kan contact met ons nemen voor alle soorten muzikale ondersteuning op school.  Niet alleen voorzien we workshops specifiek voor leerkrachten, verder kan je ook beroep doen op ons als je bvb een schoolkoor of muzikale avond wil inrichten, als je nog muziek zoekt voor bij je theatervoorstelling, of misschien een musical wil in elkaar steken met je leerlingen.

About The Author

rikdeckers